Walailak-Day

ม.วลัยลักษณ์ ชวนเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เดย์” 25 มี.ค.-3 เม.ย. นี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เดย์ 2019 ฉลองครบปีที่ 27 แสดงผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ พร้อมเชิญศิลปินชื่อดังร่วมแสดง 25 มี.ค.-3 เม.ย.’62 นี้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบปีที่ 27 แห่งสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (29มีนาคม2562) มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-3เมษายน 2562 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ความเป็นนานาชาติ การพัฒนาการทางด้านงานวิจัยที่มีเป้าหมายจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติด้วย โดยในวันที่ 29 มีนาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในตอนเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นสิริมงคล การปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความท้าทายในปัจจุบัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561 การมอบโล่รางวัลบุคลกรที่ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วย นอกจากนี้ในช่วงดังกล่าวยังมี การจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ การจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ด้วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเสริมถึงการจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์” ว่า ภายในงานมีกิจกรรมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยในระดับชาติคือ งานวลัยลักษณ์วิจัย ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศส่งเอกสาร บทความ และผลงานวิจัยเข้ามานำเสนอเป็นจำนวนมาก และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และผลกระทบ (The Fourth Industrial Revolution and its Impacts)

ในส่วนของงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” มีนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร การแสดงผลงานวิจัยศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และการสัมมนาวิชาการทางการเกษตร ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง นำนวัตกรรมทางการเกษตรมาจัดแสดง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร Smart Farmer หรือวิสาหกิจชุมชนได้นำผลงานมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงาน เช่น มหกรรมสินค้าชุมชน มหกรรมกีฬาสินค้าทางการเกษตร การประกวด-แข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ชมการแสดงดนตรี-ศิลปวัฒนธรรม การเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ รวมถึงชมการแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงอีกจำนวนมาก

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนร่วมงานวลัยลักษณ์เดย์และวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2019 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-3เมษายน 2562 (10 วัน 10 คืน ) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP