ข่าวทั่วไป

เชิญชวนใส่เสื้อผ้าสีขาว เนื่อง "วาระ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"

เนื่องใน "วาระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพี่น้องชาวไทยสวมเสื้อผ้าสีขาวและปฏิบัติธรรม ตลอดจนการนั่งสมาธิ วิปัสนากัมมัฏฐาน เพื่อร่วมฉลอง พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม -๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานรัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตีในครั้งนี้ด้วย
 
กิจกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทรา' ๘๔ สิ่งสำคัญยิ่งในวาระนี้คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ผ้าพระบฏพระราชทานห่มบูชาองค์พระบรมธาตุฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานผ้าพระบฏพระราชทานในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นี้
 
จากนั้น วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ จะแห่ผ้าพระบฏพระราชทานนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครศรีธรรมราช และชาวไทยทั่วประเทศ
 
โอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชาวไทยร่วมกิจกรรม "วิสาขบูชาพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" เพื่อบุญกุศลของตนเองและผู้ใกล้ชิด ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ แห่งของประเทศไทยที่จัดกิจกรรมสิริมงคลยิ่งใหญ่ในวาระนี้

TOP