ข่าวสุขภาพและกีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราวช่วงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์ ประจำปี 2562 จำนวน 149 คน นั้น

ในการนี้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาชนิดในร่มและสระว่ายน้ำ รระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2562 ส่วนสนามกีฬาชนิดกลางแจ้งเปิดให้บริการตามปกติ แต่งดให้บริการอุปกรณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร.5718 หรือ 096 7400243

TOP