ข่าวทั่วไป

คลื่นพุทธมหาชน วิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ที่ นครศรีธรรมราช

     คลื่นพุทธมหาชนล้นไหลจากไหนนั่น มากหมื่นพันร่วมฉลองพระชินสีห์
มุ่งใส่บาตรวาระพุทธชยันตี นครศรีธรรมราชศาสน์รุ่งเรือง
     หน้าวัดพระบรมธาตุฯ ตลอดถนนราชดำเนิน งามเหลือเกินแน่นหนาด้วยผ้าเหลือง
พระคุณเจ้า ๑๒,๖๐๐ รูป อร่ามเรือง สมเป็นเมืองพุทธศาสน์ราชธานี
     เสาร์ที่ ๒ มิถุนายน คนนครฯ นั้นนัดหมาย ชาวนครฯ หญิงชายได้สุขศรี
ร่วมทำบุญหนุนตนผลความดี ในชาตินี้มีสุขทุกข์ห่างไกล
     หากชาติหน้าเกิดมาอย่ามีทุกข์ มีแต่สุขหน้าดั่งทองจิตผ่องใส
ทั้งครอบครัวพี่น้องผ่องผุดใจ ทั้งชาวไทยทั่วโลกาผาสุกเทอญ
   

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
เสาร์ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕


TOP