ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญอบรมผู้นำการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2 7 - 29 มิ.ย. 2555 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สถานกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สนใจสมัครได้เข้าร่วมอบรมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 5718-9 โทรสาร 5720 คุณนันทพงศ์ หมิแหละหมัน

TOP