ข่าวการศึกษา

นักศึกษาจาก UPM ร่วมโครงการ Professional Learning Mobity Program ที่ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) จำนวน 25 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Professional Learning Mobity Program ภายใต้ธีม “Learning Beyond Border” ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การทำความสะอาดชายหาด การสอนภาษามาเลเซียให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยศูนย์กิจการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2562 นี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นางสาว ฟารีนะ เจะสนิ ศูนย์กิจการนานาชาติ
ภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP