ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 (วันที่ 13 - 14 ก.ค. 2562)ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส WU TENNIS 2019 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เริ่มการแข่งขันรอบแรก
เวลา 10.00 - 10.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ประธานพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
เวลา 10.30 - 20.00 น. การแข่งขันรอบสอง/รอบก่อนรองชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
เวลา 13.00 น. การแข่งชันรอบชิงชนะเลิศ
เวลา 15.00 น. พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

จัดโดย ชมรมกีฬาเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และสมาคมกีฬาเทนนิสเอซีสปอร์ตเซ็นเตอร์


TOP