ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลเชื่อมสัมพันธ์ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป) ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 เริ่มแข่งขันเวลา 17.30 น. ณ อาคารพลศึกษา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร โทร. 064-2511-229 หรือโทร. 5710

TOP