ข่าวทั่วไป

คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่คณะผู้เยี่ยมชม ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/?p=7813

TOP