ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” พื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่”พื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายกาแมน สมาด นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รวมถึงการให้ความรู้ การดูแล และการให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมประกอบด้วย 1) วัดความดันโลหิต 2) การทำยาดมสมุนไพร และ 3) กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ เช่น การสานตะกร้า การทำข้าวต้มมัด การทำน้ำยาล้างจาน และการทำขนมปลาริ่ว

สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้านตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา/ศูนย์ รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP