ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายนที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019 ณ โรงแรม Centara Grand Bangkok Convention Center,F22 @ Central World โดยเข้าร่วมใน 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ

1.โซน Tech show

มีการนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 ผลงาน

- สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยาง สำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ
- ชุดหัวฉีดและป้อนเส้นพลาสติกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ พร้อมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเส้นพลาสติก
- เครื่องวัดแรงทักษะมวยไทย

2.โซน Shopping Zone
ได้นำ บริษัท ไทยเซอร์เทค ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจและพัฒนาผู้ประกอบการ ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของอาจารย์ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มาจำหน่ายสินค้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ(3D Printer)3.กิจกรรม Investment Pitching
ได้ส่งผลงาน "กล่องโฟมอเนกประสงค์" ผลงานของ ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายเดชาวัต วิถีเรืองรัศมี ร่วม Pitching บนเวทีใหญ่

จากกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมดังกล่าว มีผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก ทั้ง 3 กิจกรรม


TOP