อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพเตรียมความพร้อมให้นักเรียนตัวแทนประเทศไทยแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23