ข่าวสุขภาพและกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเครือข่ายอุดมศึกษาต้านภัยยาเสพติด 10 สถาบันเมืองคอนเข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬากีฬาสัมพันธ์เครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก 10 สถาบันศึกษา กว่า 300 คน เข้าร่วม ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ กล่าวว่า การจัดงาน “กีฬาเครือข่ายอุดมศึกษาต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างสถาบัน โดยในปีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดขึ้นถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักศึกษา คณาจารย์ และคณะผู้บริหาร มีโอกาสในการพบปะสังสรรค์และก่อให้เกิดความสามัคคี พร้อมทั้งทำกิจรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นตัวแทนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายนครศรีธรรมราช 10 สถาบัน ต้านภัยยาเสพติด” การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล รวมไปถึง “กีฬา ฮาเฮ” ซึ่งประกอบไปด้วย กินวิบาก กอล์ฟคนจน ชักเย่อ และประชันเชียร์ณ อาคารพลศึกษา

ในช่วงบ่าย มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยมีการประกวด “Mr.& Miss University Nakhon Si Thummarat 2019”และการประกวด “Miss transgender”ณ อาคารสถาปัตยกรรม อีกทั้งมีพิธีมอบธงกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพนางสาววรฤทัย อุดใหม่ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP