ข่าวสุขภาพและกีฬา

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับ งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ส่วนบริการกลาง ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พนักงานรักษาความปลอดภัยกว่า 120 คน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกพนักงานและพัฒนาศักยภาพกายทำงาน ปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ได้กำหนดการทดสอบ จำนวน 8 ฐาน ได้แก่

1.อัตราการเต้นของหัวใจ
2.ความดันโลหิต
3.วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง

Biceps
Ticeps
Subscapular
Suprailiac

4.แรงบีบมือ
5.แรงเหยียดขา
6.ความจุปอด
7.ความอ่อนตัว
8.วิ่งระยะไกล


ภาพข่าว/กิจกรรม 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sport.wu.ac.th/?p=726

TOP