ข่าวทั่วไป

สโมสรวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยสโมสรวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับให้บริการกับบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ สโมสรวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 3807

ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ใบคำร้องขอเข้าประกอบการให้บริการร้านอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP