ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการสำรวจทางภูมิศาสตร์ (GIS)

นางสาวน้ำฝน ช่างสลัก นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการสำรวจทางภูมิศาสตร์ (GIS) ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2555 ของ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชยมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 300 กว่าทีมทั่วประเทศ
 
นางสาวน้ำฝน ช่างสลัก ได้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดชื่อ "การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มของลุ่มน้ำคลองกลายและลุ่มน้ำคลองท่าทน จ.นครศรีธรรมราช" โดยนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี โดยมีผู้ให้ความสนใจและซักถามถึงผลงานที่นำเสนอจำนวนมาก ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมการสำรวจทางภูมิศาสตร์(GIS) ได้รับรางวัลชมเชยมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

TOP