ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สมัครช่วงเดือน ก.ค.- ส.ค. 62)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 อัตรา ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ให้มีสิทธิ์สอบในขั้นตอนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hro.wu.ac.th/

TOP