ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัคร ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2563

เปิดรับสมัคร ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ (UIS) ประจำปี 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

https://www.ocsc.go.th/scholarship

http://uis.ocsc.go.th/


TOP