ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2555 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี
 
โอกาสนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกดำรง บ่อสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา ผู้นำชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ ประธานในพิธีเปิดพานธูปเทียนแพ วางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ พร้อมทั้งอ่านบทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกว่า 1000 คน
 
นอกจากนี้ ยังมีการฉายวีดิทัศน์พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญแก่ประชาชนชาวไทย การลงนามถวายพระพรและการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วย
 
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมชมนิทรรศการและร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องนิทรรศการ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นี้
 ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP