ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วม high-level seminar จัดโดย UN Women เดือนธันวาคมนี้อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจาก UN Women เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ความขัดแย้งภาคใต้ของประเทศไทย ในฐานะนักวิชาการภาครัฐที่ดำเนินการประเด็นดังกล่าวใน High-level seminar, “Strengthening Women’s Participation in Peace Processes: What Roles and Responsibilities for Member States?” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 นี้ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นงานภาคีความร่วมมือระหว่างรัฐหลังจากนำเสนอผลงานในที่ประชุมต่างๆ

ล่าสุดหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ได้รายงานสถานะกลไกการคุ้มครองและปกป้องสิทธิผู้หญิงตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสันติภาพตามกรอบ UNSCR 1325 ในที่ประชุมอาเซียน จัดโดย ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) เป็นการสนับสนุนงานจากกระทรวงการต่างประเทศ และท่านภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

นักวิจัยศูนย์ฯ กลุ่มที่ศึกษางานในพื้นที่ความขัดแย้งได้มุ่งมั่นดำเนินงานประเด็นความเสมอภาคและยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมงานกับศูนย์ฯ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wu-cewss.com/ หรือเฟสบุคเพจ https://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Women-and-Social-Security-Walailak-University-154621515162412/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu-cewss.com

TOP