ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและวิเคราะห์ความต้องการของเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์"ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรและวิเคราะห์ความต้องการของเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์" ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง E-Testing 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าใจวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความต้องการของเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดการวิจัยหรือเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNKUGPlja3GZ9-Jhuw7vIE7bQIgOuYtaRXN8v-NYYvNrejeA/viewform?usp=pp_url หรือตาม QR Cord ที่แนบมานี้ ภายในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารนวัตกรรม หรือ โทร 3575

TOP