ข่าวทั่วไป

ธ.ออมสิน มอบเงิน 100,000 บาท สนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากคุณสมหมาย อุดมทรัพย์ ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 17 เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการ WMS แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งสำนักวิชาการจัดการ มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 นี้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP