ข่าวการศึกษา

บริการจัดสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จะจัดสอบ TOEFL ITP ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 08.30 – 13.00 น. ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยชำระค่าลงทะเบียนสอบคนละ 1,500 บาท เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ผู้เข้าสอบ ถึง คุณนัทธี ภคเมธาวี Email: pook.nattee@gmail.com และเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครหลังจากส่งเอกสารแล้วกรุณาโทรศัพท์ติดตาม / ตรวจสอบรายชื่อ กับคุณนัทธี ภคเมธาวี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-2003 หรือ 0-9500-6370-5

TOP