ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมโดยบูรณาการภูมิปัญญาสุขภาพร่วมกับเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านสาธารณสุขทั้งในท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 3/2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Profile สอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
“มีทุนการศึกษา สำหรับผู้มีศักยภาพสูง”

สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ https://entry.wu.ac.th/graduate/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมและสมัครได้ที่

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2483, 09-7124-3614


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sph.wu.ac.th/

TOP