ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 7 มกราคม 2563

ศูนย์กีฬาและสุขภาพเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ (สระใหญ่) วันที่ 7 มกราคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสระว่ายน้ำโทร. 5710

TOP