ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ฟรี!!!มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะนักแสดงประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชนชาติส่วนกลางปักกิ่ง (Minzu University of China, Beijing) และคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์กอบสุข อรชร

การแสดงในครั้งนี้เป็นการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและการศึกษาพร้อมทั้งเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศจีนและสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชนจีนประจำสงขลามาเป็นระยะเวลายาวนาน ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแสดงในครั้งนี้

โอกาสนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดง ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติมีรถบริการ 6 คัน ออกจากบริเวณเสาธง หน้าอาคารบริหาร เวลา 17.00 น

ประกอบด้วย

1. รถบัส 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ขณะนี้เต็ม)
2. รถมินิบัส 20 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ขณะนี้เต็ม)
3. รถตู้ จำนวน 3 คัน (สำหรับบุคลากร 1 คัน เต็ม/ สำหรับนักศึกษา 1 คัน เต็ม/ และสำหรับผู้บริหาร 1 คัน เต็ม

ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะไปรับชมการแสดงเพิ่มเติม (เดิมได้เวียนแจ้งเป็นหนังสือเป็นการภายในไปยังหน่วยงานต่างๆ และให้แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563) ขอความกรุณา เดินทางไปด้วยตนเอง (ซึ่งมีบางส่วนได้แจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปด้วยตนเองแล้ว) ทั้งนี้หากท่านจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ โทร. 3762, 3768 โทรสาร 3766


TOP