ข่าวทั่วไป

๑๔ กุมภา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ” ณ ลานธรรม ม.วลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ถือเป็นประเพณีเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อนๆ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในตอนเช้ามืดที่อากาศหนาว โดยประเพณีให้ทานไฟจัดขึ้นเพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรม กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปรุงอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป หรือร่วมทำบุญถวายปัจจัยได้ที่บัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๐๐๘๕๐๘๐๕

กำหนดการทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
................................................................................

เวลา ๐๔.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ (เริ่มปรุงอาหาร)
เวลา ๐๔.๓๐ น. การแสดงมโนราห์และหนังตะลุง/ดนตรีธรรมะบรรเลง
เวลา ๐๕.๑๕ น. พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ ลานธรรม
ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมภัตตาหาร
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๕.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
กล่าวเปิดงาน โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๐๖.๑๕ น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
- พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร
- กล่าวความเป็นมาประเพณีให้ทานไฟ
โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบศาสนพิธีประเพณีให้ทานไฟ
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ศาสนพิธีกรสมาทานศีล
- ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา
โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
- กรวดน้ำ รับพร
- ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำลาพระ
เวลา ๐๗.๓๐ น. เสร็จพิธีให้ทานไฟ
เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีเจิมป้ายลานธรรม โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

................................................................................

การแต่งกาย ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีขาว

หมายเหตุ ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร
รณรงค์ให้นำกล่องภาชนะสำหรับใส่อาหารและแก้วน้ำดื่มมาร่วมกิจกรรม

พิธีกร : คุณประพันธ์ พัฒน์ทอง และ คุณสุภาณี เพชรานันท์
ศาสนพิธีกร : ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ...อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-672566 โทรสาร 075-672507 E-mail : cultural.wu@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP