สำนักวิชาการจัดการ (WMS)ได้บันทึกลงนามความร่วมมือกับกรมสรรพากร จัดโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา' ลัย