ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "ก้าวให้ไกล ไปให้ดัง...สู่ธุรกิจไร้พรหมแดน" ฟรี!!

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สภาหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ก้าวให้ไกล ไปให้ดัง...สู่ธุรกิจไร้พรหมแดน" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 น. - 16.30 น. ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ : คุณภาวิตา,คุณปิยอร โทร.0-2973-3888 ต่อ 8502-3, 086-9156262 E-mail : jutima_news@hotmail.com สภาหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช : คุณรัชนี โทร. 083-1920333, 086-4781737 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช : คุณเกียรติกัญญา โทร. 089-8695396

TOP