ข่าวทั่วไป

คณาจารย์และคณะ เยี่ยมชมมูลนิธิ Soi dogผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี พร้อมคณะ ลงพื้นเยี่ยมชมมูลนิธิ Soi dog ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์จรจัดและอนาถา เพื่อเรียนรู้และหาความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการ และการรักษาสุนัขและแมวจรจัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อlสัตว์เลี้ยงและวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/?p=5424&lang=th

TOP