ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญรับชมและร่วมแข่งขันรายการ " BADMINTON WALAILAK DAY 2020 " วันที่ 21-22 มีนาคม 2563 ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน รายการ BADMINTON WALAILAK DAY 2020 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 ณ อาคารกีฬาแบดมินตัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 28 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ประเภทการแข่งขัน มีดังนี้

ประเภทเยาวชน จัดการแข่งขันประเภทเดี่ยว ดังนี้
1. ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (U11)
2. ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (U13)
3. ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U15)
4. ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U17)
(ประเภทเยาวชน ไม่น้อยกว่า 8 คนขึ้นไปต่อ 1 รุ่น)

ประเภทประชาชน จัดการแข่งขันประเภทคู่ ดังนี้
1. ประเภทคู่ รุ่นมือ N มือใหม่ รับสมัครจำนวน 24 คู่
2. ประเภทคู่ รุ่นมือ S- มือสมัครเล่น (ใหม่) รับสมัครจำนวน 32 คู่
3. ประเภทคู่ รุ่นมือ S+ มือสมัครเล่น (เก่า) รับสมัครจำนวน 32 คู่
4. ประเภทคู่ รุ่นมือ P- ประชาชนทั่วไป รับสมัครจำนวน 24 คู่
5. ประเภทคู่ รุ่นมือ P+C ประชาชนมือแข่งขัน/นักกีฬา รับสมัครจำนวน 16 คู่

สมัครแข่งขันได้ที่ โทร. 0918456779 (ซี) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1Qpp-aBBJOb2YclQLHQ0qJaEPk83ZP4FU
TOP