ข่าวการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม สอบ ก.พ. อย่างไร ให้บรรลุผลสำเร็จขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม สอบ ก.พ. อย่างไร ให้บรรลุผลสำเร็จ ติวฟรี ก.พ.(ภาค ก) พบเทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ให้ได้คะแนน โดย คุณอุดม สุขทอง (ติวเตอร์ ก.พ. ชื่อดัง) ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร 0 7567 3181และสามารถสมัครผ่านลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9pISvywTVU6XRubJBEphy_m5JbUIGyLy_DsO4eS2mV90NLg/viewform รับจำนวนจำกัด

TOP