ข่าวการศึกษา

นักศึกษา "เอกไทยวลัยลักษณ์" ประกาศศักดาคว้ารางวัลสุนทรพจน์วัยรุ่นยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 .วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน์ บรรจงช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวสุพิชฌาย์ บุญส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายฮาริษ พินิจทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวฐิติรัตน์ มั่นศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1และนางสาวรอบีอะห์ อาแย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ "วัยรุ่นยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นปีที่ 15

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายฮาริษ พินิจทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวฐิติรัตน์ มั่นศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวรอบีอะห์ อาแย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งทุกรางวัลรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยมีอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง อาจารย์ผู้สอนวิชาวาทศิลป์และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางหลักสูตรพร้อมจะส่งเสริมศักยภาพแก่นักศึกษา

ขณะนี้หลักสูตรภาษาไทยกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควต้าพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2618393738382796&id=16749453993

TOP