ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ "ตื่นรู้ เท่าทัน เพื่อรับมือภัยพิบัติโลก ประเทศไทยและปักษ์ใต้"