ข่าวสุขภาพและกีฬา

บริการตรวจสุขภาพด้วยพลังชี่ (ฟรี)

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบริการตรวจสุขภาพด้วยพลังชี่ (ฟรี) วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ พื้นที่เกษตรแฟร์ (ทางเข้าอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 5) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

TOP