ข่าวทั่วไป

"ศิลปศาสตร์ต้านภัยโควิด-19" ชวนนักศึกษาเย็บหน้ากากผ้าส่งต่อความห่วงใยเมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2563 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม "ศิลปศาสตร์ต้านภัยโควิด-19" โดยผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากผ้า ณ ห้องสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งรับอุปกรณ์ไปทำต่อด้วยตนเอง ณ ที่พักได้ เพื่อลดการรวมกลุ่ม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้ทำหน้ากากผ้าสำหรับตนเอง 1 ชิ้น และทำเพื่อแจกจ่ายผู้อื่นอีก 1 ชิ้น โดยจะนำมารวบรวม ณ สโมสรฯ เพื่อนำส่งสาธารณะต่อไป กิจกรรมนี้ต้องขอขอบพระคุณส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้อนุเคราะห์อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

TOP