ข่าวเด่น

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช เตือนเมืองคอนอาจประสบภัยน้ำท่วม

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เตือนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ระวังอาจประสบภัยน้ำท่วม ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ เรื่อง ภัยพิบัติและการประเมินสถานการณ์ที่จะเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย จัดโดยศูนย์ประสานงานจัดการภัยพิบัติ (ภาคใต้) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ภัยพิบัติโลก ประเทศไทยและภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ได้เล่าถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติว่า เกิดจากสภาวะโลกร้อน การระเหยของน้ำทะเลมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ฝนตกหนัก มีการวิเคราะห์จากนักวิชาการต่างประเทศว่า ในปี พ.ศ. 2564 จะเกิดภาวะโลกร้อน น้ำท่วมรุนแรง เกิดโรคระบาด ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เช่น ภูเขาไฟที่ระเบิดในทะเลอันดามัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทำให้เกิดแผ่นดินเคลื่อนตัวและเกิดสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 และเกิดจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ทำให้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัว องค์การนาซ่าได้ตรวจการระเบิดของดวงอาทิตย์ที่จะส่งพลังงานสนามแม่เหล็กมายังโลกพบว่า ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ดวงอาทิตย์จะระเบิดครั้งใหญ่ ทำให้เกิดหายนะทางธรรมชาติตามมามากมาย กรณีน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นและจีนก็เกิดจากการระเบิดของผิวดวงอาทิตย์ ซึ่งสอดคล้องกับปฏิทินมายันที่ได้ทำนายว่า ในวันดังกล่าวเป็นวันสิ้นโลก นอกจากนี้ภัยพิบัติอาจเกิดจากการเกิดหลุมยุบ การเกิด Storm Surge และการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ดร.สมิทธ ได้กล่าวถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ไม่มีรอยเลื่อนของแผ่นทวีป ดังนั้น จึงไม่มีแผ่นดินไหว แต่เตือนชาวนครศรีธรรมราชให้ระวังน้ำท่วมเนื่องจากเป็นเส้นทางเดินของพายุไต้ฝุ่น ที่เกิดในแปซิฟิคตอนใต้ หากฝนตกหนักและปริมาณน้ำฝนที่ตกมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน ภายใน 24 ชั่วโมง โดยอาจจะเริ่มในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2555 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจน้ำที่มาจากเขาหลวงเพื่อให้ระบายออกสุ่ทะเลให้เร็วที่สุด

ประมวลภาพ

ข่าวโดย สมพร อิสรไกรศีล
ภาพโดย บรรพต ใบมิเด็น

TOP