ข่าวเด่น

ทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” ปะทะทีม "สื่อมวลชน ประชาคมนคร และ ม.วลัยลักษณ์" การแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี
ทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” พบทีม ประชาคมนคร สื่อมวลชน และ ม.วลัยลักษณ์ ในการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเงินบริจาคเพือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 119,000 บาท ในเบื้องต้น
 
เมื่อวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” พบกับสื่อมวลชน ประชาคมนคร สื่อมวลชนและ ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในนามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน
 
การแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รอบ ๆ ละ 30 นาที รอบแรกเป็นการแข่งขันระหว่างทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” นำทีมโดย จรณ์ บราโว่ เต๋า สมชาย เข็มกลัด และโด่ง สิทธิพร นิยม กับทีม "สื่อมวลชนนคร" โดยมี "ป้าจอย" นุชจรี แรกรุ่น เป็นผู้จัดการทีม ผลปรากฎว่า ชนะไปด้วยสกอร์ 1 ต่อ 0 รอบสองเป็นการแข่งขันระหว่างทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” กับทีม "ประชาคมนคร" นำโดย นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลปรากฎว่า ชนะไปด้วยสกอร์ 1 ต่อ 0 รอบสามเป็นการแข่งขันระหว่างทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” กับทีม "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ผลปรากฎว่า ชนะไปด้วยสกอร์ 2 ต่อ 0 รวมการแข่งขันทั้งสามรอบ ผลปรากฎว่า ทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” ชนะทีม "สื่อมวลชน ประชาคมนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ไปด้วยสกอร์ 4 ต่อ 0
 
การแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีการนำเสื้อของทั้งสองทีมและฟุตบอลมาประมูลเพื่อหารายได้ ปรากฎว่า ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประมูลได้เสื้อของทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” ส่วนเสื้อของทีมประชาคมนครและสื่อมวลชนและฟูตบอล คุณสรวิศ จันทร์แท่น กรรมการผู้จัดการโรงแรมราวดี เป็นผู้ประมูลได้ และจำหน่ายเสื้อการกุศลรุ่น Limited อีกด้วย
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือ การสนับสนุนของทุกท่าน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้การกีฬาเป็นสื่อกลาง ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีม “ดาราสิงห์ ยูสตาร์” พบทีมประชาคมนคร สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวลัยลักษณ์วิชาการ ประจำปี 2555 เปิดบ้านวลัยลักษณ์ เกษตรแฟร์ เนื่องในโอกาส 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระหว่างวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมขอบคุณดารานักแสดงที่กรุณาเสียสละเวลาเดินทางมาไกลเพื่อทำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน
 
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” พบทีมประชาคมนคร สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับความกรุณาจากคณะดารา “สิงห์ยูสตาร์” รวม 21 ท่าน ที่เดินทางมาเพื่อกิจกรรมการกุศลนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจในนามชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวท่าศาลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งสื่อมวลชนนคร และประชาคมนครที่ร่วมแข่งขันกีฬานับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย
 
โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเงินจำนวน 119,000 บาท ที่ได้รับจากการบริจาค การประมูลเสื้อกีฬาและฟุตบอล รวมทั้งการจำหน่ายเสื้อการกุศล แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา นอกจากนี้ ได้มอบถ้วยเกียรติยศแก่ "ทีมสิงห์ยูสตาร์" โดย จรณ์ บราโว่ เป็นผู้รับมอบ และยังได้มอบโล่แก่ผู้สนับสนุนหลัก ประกอบด้วย บริษัท อนานันต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คุณเอนก บุญสัมพันธ์กิจ คุณวิทัศน์ ศรีสุวรรณเกศ บริษัท Pands Group Mining and Milling Companies และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ประมวลภาพ

TOP