เปิดบ้าน "แหวกม่านศิลปะและวัฒนธรรม" ที่มวล. กำหนดการคืนวันที่ ๒๗-๒๙ ก.ค.๒๕๕๕ มีดังนี้