ข่าวเด่น

คณาจารย์ม.วลัยลักษณ์ ผ่านการรับรอง UKPSF จากประเทศอังกฤษ สูงสุดในประเทศไทย

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปฎิรูปการเรียนการสอนภายใต้กรอบ UKPSF จากประเทศอังกฤษ  มุ่งมั่นสร้างอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  ปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF 170 คน สูงที่สุดในประเทศไทย  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์สถาบันการอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ Advance HE  www.advance-he.ac.uk ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนการสอนของม.วลัยลักษณ์  โดยการนำกรอบมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาหรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จากประเทศอังกฤษมาใช้  ทำให้ปัจจุบันมีคณาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์ได้รับการรับรองเป็น Fellowship จำนวน 170 คน (ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 63) แบ่งเป็นระดับ Principal Fellow จำนวน 1 คน ระดับ Senior Fellow จำนวน 42 คน และระดับ Fellow จำนวน 127 คน และ ถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในประเทศไทย และส่งผลให้ภาพรวมของประเทศไทยมีจำนวน Fellowship มากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลกไม่นับรวมประเทศอังกฤษด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าวอีกว่า การนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอนและการอบรมอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ช่วยผลักดันให้อาจารย์ทุกคนเข้ารับการอบรม มีการอบรมไปแล้วจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน ที่สำคัญยังสนับสนุนให้อาจารย์สมัครเข้ารับการรับรองเป็น Fellowship จนปัจจุบันผ่านการรับรองในจำนวนมากดังกล่าว ซึ่งนโยบายนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560  มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ ให้ความสนใจกับการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถภาพของนักศึกษาอย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ  โดยในขณะนี้ถือได้ว่านโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันอาจารย์ของม.วลัยลักษณ์ได้รับการประเมินจากนักศึกษา 4 คะแนนหรือมากกว่าจากคะแนนเต็ม 5 ถึง 93%  ขณะเดียวกันอัตราการตกออกของนักศึกษาลดลงจาก 30% เหลือเพียง 5% เท่านั้น

 “ก่อนหน้านี้คณาจารย์ไม่มีการพูดถึงการเรียนการสอนในลักษณะนี้มาก่อน แต่ปัจจุบันการเรียนการสอนแบบ UKPSF ถือเป็นวัฒนธรรมการเรียนการสอนของ ม.วลัยลักษณ์  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนของคณาจารย์ถึงการเรียนการสอน UKPSF ในทุกวงสนทนา ซึ่งการเรียนรู้ของนักศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของทำงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยของเรา” รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กล่าว

ด้าน คุณ  Alison Johns ผู้อำนวยการใหญ่ของ Advance HE ได้ส่งอีเมลล์แสดงความยินดีกับม.วลัยลักษณ์ที่มีพัฒนาการด้านการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น หลังจากที่ได้นำเอาระบบการเรียนการสอนระบบ UKPSFมาใช้ การจัดตั้ง UKPSF Club เพื่อเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้กล่าวชื่นชมอาจารย์ผู้เข้าอบรมทุกคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนวิธีการสอนระหว่างกัน ทำให้เกิดวิธีคิดและแนวคิดใหม่ๆ  มีการแบ่งปันความสำเร็จระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน และรู้สึกดีใจที่คณาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์จำนวนมากได้รับการรับรองรองเป็น Fellowship และหวังว่าจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
 


ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 

1. น่าภูมิใจ ม.วลัยลักษณ์มีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรอง UKPSF จากประเทศอังกฤษสูงสุดในประเทศไทย 
เว็บไซต์คมข่าวทั่วไทย ในเครือคมชัดลึก อ่านต่อได้ที่ https://www.komkhaotuathai.com/contents/4245  
2.คณาจารย์ “ม.วลัยลักษณ์” ผ่านการรับรอง UKPSF จากอังกฤษ สูงสุดในไทย
เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์ อ่านต่อได้ที่   https://siamrath.co.th/n/151231
3.คณาจารย์ “ม.วลัยลักษณ์” ผ่านการรับรอง UKPSF จากอังกฤษ สูงสุดในไทย อ่านต่อได้ที่
4.ม.วลัยลักษณ์มีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรอง UKPSF จากประเทศอังกฤษ สูงสุดในประเทศไทย

TOP