ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสถานการณ์ covid – 19

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1549/2563 เรื่องการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) และการกำหนดมาตรการผ่อนคลาย ข้อ 2 การกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรบางอย่างได้ (2) กิจกรรมการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการเปิดให้บริการสนามกีฬากลางแจ้งตามมาตรการการผ่อนคลาย  ซึ่งเป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน  ได้แก่ สนามกอล์ฟ สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส  ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินมาตรการ ดังนี้

1. คัดกรองผู้เข้าใช้บริการ เช่น การวัดไข้ การคัดกรอดทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสนาม
2. กำหนดให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
3. กำหนดให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย
4. มีเจลล้างมือสำหรับสนามที่มีการให้บริการอุปกรณ์ เช่น กอล์ฟ เทนนิส
5. ไม่ให้มีการจับกลุ่มทำกิจกรรมหรือสนทนนากัน

** เวลาให้บริการ เวลา 15.00 - 20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sport.wu.ac.th/?p=1303

TOP