ข่าวการศึกษา

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เน้นพัฒนาบัณฑิต "วิชาชีพโดดเด่น เป็นเลิศสู่สากล"
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
TCAS63 รอบที่ 4 Admission
ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
รับจำนวนจำกัด 60 คนเท่านั้น
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/
เกณฑ์การรับสมัคร https://entry.wu.ac.th/newweb63/TCAS_r4.html
O-NET 30 % , GPAX 20 % , GAT 20% , PAT2 30 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/

TOP