ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ณ อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถานที่ประกอบการ ณ อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ร้าน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 1.ประกาศ  2.ใบสมัครเช่าพื้นที่  3.รูปภาพพื้นที่ร้าน OTOP  ได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1fpTpdm-6XU6yp_H64ktJvW3gbjT2Tm8u?usp=sharing

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.  0 7567 3064 และ 0 7567 3068 ในวันและเวลาราชการ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th/ประกาศรับสมัครผู้เช่าพ/

TOP