ขอเชิญนำสุนัขแมวมาทำหมันถาวรฟรี พร้อมรับวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า ยารักษาเห็บ ขี้เรื้อนและถ่ายพยาธิ