ข่าวการศึกษา

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย บรรยาย "ธรรมดีที่พ่อทำ" ที่ม.วลัยลักษณ์เมื่อเร็วๆนี้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ WMS Leadership Model โดยได้รับเกียรติจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และบริษัท ดีซี คอลซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นจำกัด ตลอดจนเป็นประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ธรรมดีที่พ่อทำ" โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าฟังกว่า 1300 คน ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การจัดโครงการ WMS Leadership Model เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิทยากร คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจอันเป็นที่สุดของเรื่องราวความประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสะกิดความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ในกลุ่มนักศึกษาให้ลงมือกระทำและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในขณะที่ทุกคนยังมีโอกาส

ประมวลภาพ

TOP