ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563

 

                 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (4 กรกฎาคม 2563) นับเป็นมหามงคลยิ่งในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัย อันเป็นสร้อยพระนามของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 


                 ในการนี้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. และกิจกรรมต่าง ๆ  ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

                 อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


                 


TOP