ข่าวทั่วไป

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอนันต์  วิวัฒนากันตัง รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกระจายสินค้าภาคใต้ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด  ตามนโยบายของบริษัทในการขับเคลื่อนโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการติดเชื้อและนำไปใช้ประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดรใ ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน เป็นผู้รับมอบ 

ทั้งนี้  ได้ทำการส่งมอบต่อให้แก่ศูนย์บริการการศึกษาเพื่อดำเนินการแจกจ่ายเพื่อใช้ประโยชน์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป


TOP