ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า "มังคุดเขาคีรีวง"

ม.วลัยลักษณ์​ โดย​ สำนักวิชาการจัดการ​ และศูนย์บริการวิชาการ​ ร่วมกับ​ กรมทรัพย์สินทางปัญญา​  และหน่วยงานราชการ​ในจังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ และเกษตรกรในพื้นที่​ ร่วมจัด​ประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์​สินค้ามังคุดเขาคีรีวง​ เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย​ "สินค้ามังคุดเขาคีรีวง"  ให้เเก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดหมู่บ้านคีรีวง​ โดยมี​ นายสมพงษ์​ มากมณี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ ประธานกล่าวเปิดงาน​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.​อมรศักดิ์​ สวัสดี​ ผู้อำนวยการศูนย์​บริการ​วิชาการ​ ม.วลัย​ลักษณ์​ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน​ ณ​ ศูนย์​บริการ​นักท่องเที่ยว​ชุมชน​บ้านคีรีวง​ ต.กำโลน​ อ.ลานสกา​ จ.นคร​ศรี​ธรรมราช​ ซึ่งจัดระหว่างวันที่​ 29-30​ กรกฎาคม​ 2563
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.​อมรศักดิ์​ สวัสดี​ ผู้อำนวยการศูนย์​บริการ​วิชาการ​ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ามังคุดเขาคีรีวงในครั้งนี้   ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการจัดเตรียมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยที่มีศักยภาพ ให้ได้รับความคุ้มครองในประเภทของสินค้ามังคุดเขาคีรีวง​ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะทำงาน​ คณาจารย์​ ม.วลัย​ลักษณ์​และภาคีเครือข่ายส่วนราชการ​ จ.นครศรี​ธรรมราช​ จะดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล​ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับชุมชนเรื่องประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนร่วมจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในการขึ้นทะเบียนในประเทศ​ ตลอดจนจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และจัดให้มีการตรวจสอบรับรองผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์​ขออนุญาตสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการศึกษาข้อมูลสินค้า​เบื้องต้น ทั้งกระบวนการผลิต  ปริมาณการผลิต​ จำนวนผู้ผลิต​/ผู้ประกอบการค้า​ พื้นที่การผลิต เป็นต้น ในการดำเนินการยื่นคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายในโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.อมรศักดิ์​ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า​ การจัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ามังคุดเขาคีรีวงในครั้งนี้​ เป็นการสร้างความรู้​ ความเข้าใจในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงเป็นการดำเนินงานของทีม ม.วลัยลักษณ์ที่ได้ดำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดการจดทะเบียนสินค้ามังคุดเขาคีรีวง ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์มีความแตกต่างจากมังคุดทั่วไป โดยเป็นมังคุดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตรในแถบบริเวณเทือกเขา ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลมีขนาดใหญ่​ เฉลี่ยใหญ่สุดที่น้ำหนัก 4  ลูก /1 กิโลกรัม ลักษณะลูกกลม​ เปลือกหนา ผิวมันวาว หูและกลีบขั้วสีเขียวสด ก้นรี มีรสชาติ
เปรี้ยวอมหวาน เนื้อผลเป็นสีขาว พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม ควรปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นๆ ได้แก่ สะตอ​ ประ หมาก เป็นต้น ซึ่งเป็นการปลูกในลักษณะ​สวนสมรม เพราะ "มังคุดเขาคีรีวง" ต้องการแดดรำไร ควรมีร่มเงาจากไม้อื่นเป็นที่บดบังแสงแดด ซึ่งนับเป็นการอนุรักษ์ป่าธรรมชาตินอกเหนือจากการสร้างรายได้ของเกษตรกรอีกด้วยการประชุมชี้แจงโครงการ จัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ามังคุดเขาคีรีวง ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายเรื่อง​ "สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศ​ไทย" โดยนายปฏิพัทธ์​ ปานสุนทร​ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ​ กรมทรัพย์สินทางปัญญา​ การนำเสนอ​ "การดำเนินงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามังคุดเขาคีรีวง" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รุ่งรวี​ จิตภักดี​ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​ จากนั้นเป็นการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศสินค้ามังคุดคีรีวงให้เเก่เกษตรกร

ประมวลภาพ
 


TOP