ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัตวแพทย์ มวล. เชิญร่วมงานทำบุญและเสวนาเรื่อง กัญชง กัญชาและกระท่อม ในการรักษาสัตว์

 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีขอเชิญนิสิต นักศึกษา สัตวแพทย์ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ร่วมทำบุญให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ และอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์  พร้อมร่วมฟังเสวนา เรื่อง กัญชง กัญชาและกระท่อม ใช้ในการรักษาสัตว์ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงกิจกรรมคือ

1. งานทำบุญวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์  เวลา 07.00-09.00 น. ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
2. บรรยายเรื่องการเป็นเครือข่ายกับสัตวแพทยสมาคม โดยนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เสวนาการพัฒนานำสมุนไพร กัญชง กัญชา กระท่อม มาใช้เป็นยารักษาสัตว์ จากงานวิจัยสู่คลินิก  เวลา 09.30-12.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้  สัตวแพทย์ที่เข้าร่วมงานจะได้รับคะแนน CE (ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน)
-----------------------------------------
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.จินดาหรา เปรมปราโมทย์ โทร 075-673924
คุณหทัย เหมทานนท ์ โทร 075-673924
คุณพวงชมพู กิ่งรัตน์ โทร.075-673920
หรือติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ Vet-WU


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://veterinary.wu.ac.th/?p=7050

TOP