ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 จัดโครงการ ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา " กล้ายิ้ม"